Vuokratyöopas

Aihelista

Ammatti- ja liikesalaisuudet, kilpailukieltosopimus sekä tekijänoikeudet ja työsuhdekeksinnöt

Vuokratyöntekijää koskevat samat salassapitosäännökset kuin muitakin työntekijöitä. Työntekijä ei saa työsuhteen kestäessä käyttää hyödykseen tai ilmaista muille työnantajansa eli vuokrayrityksen ammatti- ja liikesalaisuuksia.

Työntekijän oikeutta tehdä uusi työsopimus työsuhteen päättymisen jälkeen voidaan rajoittaa vain työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvästä erityisen painavasta syystä. Rajoittamisesta on sovittava työntekijän kanssa.

Vuokratyöntekijän kanssa tehdyn kilpailukieltosopimuksen pätevyyttä arvioitaessa huomioidaan muun muassa vuokrayrityksen toiminnan laatu ja suojan tarve sekä työntekijän asema ja tehtävät.

Työntekijän toimintaa työsuhteen päättyessä voidaan rajoittaa vain siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä lailla suojattujen ammatti- ja liikesalaisuuksien turvaamiseksi. Kilpailukieltosopimusten käyttö on vuokratyössä rajattua.

Vuokratyöntekijää ei voi estää menemästä käyttäjäyrityksen palvelukseen. Asiakassopimuksessa voi kuitenkin olla sovittu rekrytointimaksusta.

Vuokratyöntekijän tekijänoikeuksiin ja työsuhdekeksintöihin sovelletaan samoja sääntöjä kuin muihinkin työntekijöihin.

Työsopimuslaki (55/2001
Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin (656/1967
Tekijänoikeuslaki (404/1961

Päivitetty 12.10.2012

Jaa

facebook icon
twitter icon