Vuokratyöopas

Aihelista

Vuokratyöopas

Tämä on Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n ja Ammattiliitto Pro ry:n vuokratyöopas.

Vuokratyöstä on keskusteltu viime vuosina paljon. Työnantajien teettämien tutkimusten mukaan vuokratyöntekijät ovat tyytyväisiä työhönsä ja suosittelevat sitä muillekin. Työntekijäpuolella on toisenlaisia kokemuksia. Moni pitää vuokratyötä vihoviimeisenä työn tekemistapana.

Vuokratyö ei poikkea työnä muusta työstä. Lainsäädännön lähtökohtana on, että vuokratyöntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti muihin työntekijöihin nähden. Käytännössä tilanne on kuitenkin toinen.

Tässä oppaassa on käsitelty vuokratyöntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia. Lisäksi on käsitelty yritysten oikeutta käyttää vuokratyövoimaa ja vuokratyöntekijöitä käyttävien yritysten luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen asemaa ja oikeuksia.

Vuokratyötä koskeva lainsäädäntö kaipaa kiistatta parannuksia. Uskallamme kuitenkin väittää, että lainsäädännöllisesti vuokratyöntekijöiden asema on parempi kuin se, miten heidän arkensa työpaikoilla sujuu. Vuokratyötä vaivaa usein sekä työnantajien että työntekijöiden huono tietämys työelämää säännöstävistä normeista. Kun vielä työnantajavastuu vuokratyössä jakaantuu käyttäjä- ja vuokrayrityksen välillä, syntyy toisinaan tilanteita, joissa työnantajalle kuuluvat velvollisuudet jäävät hoitamatta. Jo vastuiden huolellinen läpikäynti asiakassopimuksia laadittaessa parantaisi tilannetta. Myös työntekijöiden perehdyttämiseen tulisi panostaa nykyistä enemmän.

Vuokratyöhön liittyviä kirjauksia on myös osassa työehtosopimuksia, joten oman alan työehtosopimukseen kannatta tutustua.

Opas on tarkoitettu vuokratyöntekijöille sekä luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille ja kaikille vuokratyöstä kiinnostuneille.

Asioita on selostettu yleisluonteisesti. Tämän vuoksi yksittäisissä ongelmissa kannattaa kysyä neuvoa joko oman yrityksen tai vuokratyövoimaa käyttävän yrityksen luottamusmieheltä tai työsuojeluvaltuutetulta tai omasta ammattiliitosta.

Oppaan laatimiseen ovat osallistuneet lakimies Anu-Tuija Lehto SAK:sta, Annemarje Salonen ja Päivikki Uimonen Ammattiliitto Prosta. Opasta koskevia kommentteja ja parannusehdotuksia voi lähettää Anu-Tuija Lehdolle (anu-tuija.lehto@sak.fi) tai Päivikki Uimoselle (paivikki.uimonen@proliitto.fi).

Päivitetty 23.03.2023

Jaa

facebook icon
twitter icon