Vuokratyöopas

Aihelista

Koeaika

Vuokratyöntekijän kanssa voi sopia koeajasta samalla tavalla kuin muidenkin työntekijöiden kanssa. Koeaika määräytyy työsopimuslain ja kyseiseen työhön sovellettavan työehtosopimuksen mukaan.

Jos käyttäjäyritys palkkaa vuokratyöntekijän, koeajan enimmäispituudesta on vähennettävä aika, jonka vuokratyöntekijä on työskennellyt käyttäjäyrityksessä (esimerkiksi TT 2011–34). Vähentäminen on tehtävä, jos kyse on samoista tai samankaltaisista töistä. Jos vuokratyöntekijän työtehtävät ovat olennaisesti erilaisia kuin mitä hän on aiemmin vuokratyöntekijänä tehnyt, uudesta koeajasta voidaan sopia samalla tavalla kuin muissakin työsuhteissa.

Työsopimuslaki (55/2001)

Päivitetty 13.09.2012

Jaa

facebook icon
twitter icon