Vuokratyöopas

Aihelista

Määritelmiä

Vuokratyö

Vuokratyössä työvoimaa tarvitseva yritys (käyttäjäyritys) tekee sopimuksen toisen yrityksen (vuokrayritys) kanssa työntekijän vuokraamisesta. Vuokratyövoimaa käyttävää yritystä nimitetään myös asiakasyritykseksi tai tilaajaksi.

Vuokrayritys on vuokratyöntekijän työnantaja. Vuokrayritystä kutsutaan myös henkilöstöpalveluyritykseksi.

Vuokrayritys siirtää työntekijän toisen yrityksen (käyttäjäyritys) käyttöön. Käyttäjäyritykselle siirtyy työn johto ja valvonta (direktio-oikeus). Vuokratyöntekijä tekee työtään käyttäjäyrityksessä. Siirtäminen edellyttää aina työntekijän suostumusta.

Alihankinta

Vuokratyö eroaa alihankinnasta siinä, että alihankinnassa yritykset sopivat työn tuloksesta työn johdon ja valvonnan pysyessä alihankkijalla.

Työvoiman vuokrauksen ja alihankinnan ero ei ole aina selvä. Kuitenkaan esimerkiksi se, että vuokratyöntekijöillä on oma työnjohto, ei tee vuokratyöstä alihankintaa, jos työn johto ja valvonta on todellisuudessa omalla työnantajalla eikä käyttäjäyrityksellä.

Katso alihankinnan ja vuokratyön eroista TT 2013:187 (ään.) ja TT:2010–60.

Toimeksianto

Toimeksianto tarkoittaa kautta, jonka ajaksi vuokrayritys on tilapäisesti siirtänyt työntekijän töihin käyttäjäyritykseen tämän johdon ja valvonnan alaisena. Toimeksiantoa kutsutaan usein keikaksi.

Asiakassopimus

Asiakassopimus on käyttäjäyrityksen ja vuokrayrityksen välinen sopimus työvoiman vuokrauksesta.

Puitesopimus
Joskus vuokrayritys haluaa tehdä työntekijän kanssa niin sanotun puitesopimuksen. Puitesopimus ei sanamuotonsa mukaisesti ole työsopimus vaan sopimus niistä pääehdoista, joita sovelletaan työntekijän kanssa myöhemmin erikseen solmittavassa työsopimuksessa. Puitesopimuksen lisäksi vuokrayrityksen ja vuokratyöntekijän on siis tehtävä työsopimus, jotta työntekijälle ja työnantajalle syntyisivät työsuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. (Ks. KKO 2017:37)

Päivitetty 12.4.2019

Päivitetty 12.04.2019

Jaa

facebook icon
twitter icon