Vuokratyöopas

Aihelista

Koska yritys saa käyttää vuokratyövoimaa?

Lainsäädännössä ei ole säännöksiä siitä, milloin yritys voi käyttää vuokratyöntekijöitä. Periaatteessa vaikka koko työvoima voi olla vuokrattua.

Joissakin työehtosopimuksissa on rajoitettu vuokratyövoiman käyttämistä ruuhkahuippuihin. Nämä määräykset eivät ole ristiriidassa vuokratyödirektiivin (2008/104/EY) kanssa.

Työehtosopimuksissa ei ole määritelty ruuhkahuippua. Työtuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu, että työnantaja oli rikkonut työehtosopimusta, kun vuokratyöntekijöitä oli yhdenjaksoisesti käytetty yli kaksi vuotta (TT 2007–10 ).

Vaikka mitään täsmällistä aikarajaa ei työehtosopimuksissa ole määritelty, voitaneen lähteä siitä, että jos vuokratyötä teetetään samoissa töissä yli puoli vuotta, kysymys on harvoin ruuhkahuipusta. Ruuhkahuipun käsite vaihtelee kuitenkin aloittain. Mitään varmaa aikarajaa ei tämän vuoksi voi antaa.

Jos työehtosopimuksessa on rajoitettu vuokratyön käyttämistä, työntekijöillä on oikeus olettaa, että työnantaja noudattaa määräyksiä. Jos työnantaja rikkoo näitä määräyksiä, työtuomioistuin voi tuomita työnantajan ja työnantajaliiton maksamaan hyvityssakkoa.

Vuokratyövoiman käyttöä on käsitelty myös tuomioissa TT 1994–77, TT 1991–34, TT 1986–81 ja TT 2013–187.

Päivitetty 12.4.2019

Päivitetty 12.04.2019

Jaa

facebook icon
twitter icon