Myös vuokratyössä pääsääntönä ovat vakituiset työsuhteet

Kuten muissakin työsuhteissa, myös vuokratyössä pääsääntönä ovat vakituiset työsuhteet. Määräaikainen työsopimus voidaan tehdä samoilla edellytyksillä kuin muissakin työsuhteissa. Työsopimus ei saa olla määräaikainen pelkästään sen takia, että työtä teetetään vuokratyönä.

Pääosa vuokratyössä tehtävistä työsopimuksista on määräaikaisia siten, että sopimus on sidottu yksittäiseen käyttäjäyrityksen toimeksiantoon. Tämä on kuitenkin laitonta, sillä vuokratyödirektiivin mukaan toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset ovat vallitseva työsuhdemuoto. Myös työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 3 §:n ja oikeuskäytännön (KKO 2012:10) mukaan pelkästään se, että työ on vuokratyötä, ei oikeuta tekemään määräaikaista sopimusta.

Jos vuokrayrityksellä on jatkuva työvoiman tarve, vuokrayrityksen ja vuokratyöntekijän välisen työsuhteen on oltava toistaiseksi voimassa oleva (vakituinen). Vuokratyöntekijällä on näin ollen oikeus olettaa, että hänen kanssaan tehdään vakituinen työsopimus.