Vuokratyöopas

Aihelista

Myös vuokratyössä pääsääntönä ovat vakituiset työsuhteet

Kuten muissakin työsuhteissa, myös vuokratyössä pääsääntönä ovat vakituiset työsuhteet. Tämä on todettu korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2012:10.

Korkeimman oikeuden mukaan pelkästään se, että työ on vuokratyötä, ei oikeuta tekemään määräaikaista sopimusta. Jos vuokrayrityksellä on jatkuva työvoiman tarve, vuokrayrityksen ja vuokratyöntekijän välisen työsuhteen on oltava toistaiseksi voimassa oleva (vakituinen). Vuokratyöntekijällä on näin ollen oikeus olettaa, että hänen kanssaan tehdään vakituinen työsopimus.

Määräaikainen työsopimus voidaan vuokratyössä tehdä samoilla edellytyksillä kuin muissakin työsuhteissa. Määräaikaisuuden peruste on aina syytä selvittää, jos työsopimus ei ole toistaiseksi voimassa oleva.

Päivitetty 12.4.2019

Päivitetty 12.04.2019

Jaa

facebook icon
twitter icon