Vuokratyöopas

Aihelista

Määräaikaiseen työsopimukseen oltava perusteltu syy

Joskus voi kuitenkin olla sellainen tilanne, että määräaikaiseen työsopimukseen on työsopimuslain mukainen perusteltu syy. Perusteltu syy voi olla

1) sijaisuus

Sijaisuus voi olla peruste määräaikaiselle työsopimukselle vain silloin, kun kyseessä on vuokrayrityksessä oleva sijaisuus. Tällainen tilanne on harvinainen.

2) tehtävän työn luonne (esimerkiksi työn kausiluonteisuus tai tarve saada lisätyövoimaa tuotantohuippujen tasaamiseksi tai tietyn tilauksen toimittamiseksi).

Vuokratyöntekijän kanssa saa tehdä määräaikaisen sopimuksen vain, jos vuokrayrityksellä tarjolla oleva työ on kausiluonteista tai jos kyse on ruuhkahuipusta tai selkeästi yksittäisestä (kertaluontoisesta) tilauksesta. Sen sijaan käyttäjäyrityksen työn luonne ei yksistään oikeuta tekemään määräaikaista työsopimusta.

Ruuhkahuipusta tai kausiluonteisesta työstä on kysymys, kun työtä tehdään vain tiettyinä kuukausina tai jos työn määrä lisääntyy olennaisesti tiettynä aikana vuodesta.

Jos vuokrayrityksen on mahdollista tarjota työntekijälle joko samaa tai eri kausiluonteista työtä eri sesonkien aikana samassa tai eri käyttäjäyrityksissä siten, että käytännössä työtä on tarjolla säännöllisesti (esimerkiksi 9-10 kuukautta vuodessa), perustetta määräaikaisen sopimuksen solmimiseen ei ole (KKO 1989:100).

3) kysynnän vakiintumattomuus

Käyttäjäyrityksen toiminnan vakiintumattomuus ei oikeuta vuokrayritystä tekemään määräaikaista työsopimusta. Vuokrayritys saa tehdä määräaikaisen sopimuksen vain, jos sen oma toiminta ei ole vielä vakiintunut. Tällainen tilanne on harvinainen. Tilanne saattaa syntyä silloin, kun vuokrayritys on vasta äskettäin aloittanut toimintansa.

Päivitetty 12.04.2019

Jaa

facebook icon
twitter icon