Vuokratyöopas

Aihelista

Työntekijän aloitteesta tehty määräaikainen työsopimus

Työnantajan aloitteesta tehty työsopimus voidaan tehdä määräaikaisena ainoastaan silloin, kun siihen on työsopimuslaissa (55/2001) tarkoitettu perusteltu syy. Sen sijaan työntekijän pyynnöstä määräaikainen sopimus voidaan aina tehdä. Työntekijää ei kuitenkaan voi pakottaa tekemään määräaikaista sopimusta. Jos vuokrayritys esittää, että perusteeksi laitettaisiin työntekijän pyyntö, vaikka työntekijä ei itse sitä tahdo, kannattaa ottaa yhteyttä omaan ammattiliittoon.

Päivitetty 12.4.2019

Päivitetty 12.04.2019

Jaa

facebook icon
twitter icon