Perhevapaat

Perhevapailla tarkoitetaan äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainvapaata, hoitovapaata, osittaista hoitovapaata, tilapäistä hoitovapaata sekä poissaoloa pakottavista perhesyistä.

Vuokratyöntekijällä on samanlainen oikeus perhevapaisiin kuin muillakin työntekijöillä. Oikeus perhevapaisiin määräytyy työsopimuslain (55/2001) 4 luvun ja työhön sovellettavan työehtosopimuksen mukaan.

Perhevapaiden ajalta maksettava palkka määräytyy työehtosopimuksen mukaan. Oikeus perhevapaan palkkaan saattaa perustua myös vuokrayrityksessä noudatettuun käytäntöön. Vuokrayritys vastaa perhevapaan ajalta mahdollisesti maksettavasta palkasta.

Vuokrayrityksen on kerrottava vuokratyöntekijälle, kenelle perhevapaan käyttämisestä (esimerkiksi sairaan lapsen hoidosta) on ilmoitettava.

Vuokratyöntekijän työsopimusta ei saa päättää sillä perusteella, että hän käyttää oikeuttaan perhevapaisiin.

Perhevapaata vanhemmille lastenhoitoon. Julkaisussa käsitellään  perhevapaita.

Kelan maksamat perhevapaiden aikaiset sosiaalietuudet selostetaan Kelan sivuilla kohdassa Henkilöasiakkaat, lapsiperheet . Aloitussivulla on myös kaksisivuinen opas siitä, miten perhevapaaetuuksia haetaan.

Päivitetty 15.4.2019