Vuokratyöopas

Aihelista

Sairastuminen

Vuokratyöntekijällä on samanlainen oikeus sairauslomaan ja sairausajan palkkaan sekä osa-sairauspäivärahaan kuin muillakin työntekijöillä. Oikeus sairausajan palkkaan määräytyy työsopimuslain (55/2001) ja työhön sovellettavan työehtosopimuksen mukaan.

Työsopimuslain mukaan työntekijällä on oikeus täyteen palkkaan yhdeksän arkipäivän ajalta hänen oltuaan töissä vähintään kuukauden. Jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden, työntekijällä on oikeus saada 50 prosenttia palkastaan. Työehtosopimuksissa on kuitenkin yleensä sovittu, että oikeus sairausajan palkkaan alkaa aikaisemmin.

Työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan, vaikka hän olisi ollut poissa töistä ennen työn alkamista, jos työntekijä on aikaisemmin työsuhteen aikana ollut töissä lain ja työehtosopimuksen edellyttämän ajan.

Esimerkki

Vuokratyöntekijän vakituinen työsopimus on alkanut 2.1. Hänellä on ollut työtä 30.4. saakka. Tämän jälkeen työnantaja ilmoittaa hänelle uudesta työstä, joka alkaisi 1.6. Työntekijä sairastuu kuitenkin 15.5. ja voi ottaa työn vastaan vasta 15.6.

Vuokrayritys maksaa työntekijälle käyttäjäyrityksen työehtosopimuksen mukaisen täyden palkan 1.–15.6. Työntekijän sairasloman ajan työtä tekee toinen työntekijä.

Vuokrayrityksen on kerrottava työntekijälle, kenelle sairastumisesta on ilmoitettava.

Työsopimus voidaan sairauden takia päättää samoilla edellytyksillä kuin muissakin työsuhteissa.

Päivitetty 15.4.2019

Päivitetty 15.04.2019

Jaa

facebook icon
twitter icon