Vuokratyöopas

Aihelista

Työtodistus

Vuokrayritys antaa vuokratyöntekijän pyynnöstä työtodistuksen työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta työsopimuslain (55/2001) mukaan samalla tavalla kuin muillekin työntekijöille.

Jos vuokratyöntekijä haluaa arvion työtaidosta ja käytöksestä, käyttäjäyrityksellä on velvollisuus antaa vuokrayritykselle tiedot arviota varten.

Työtodistukset on syytä säilyttää siltä varalta, että myöhemmin tulee epäselvyyttä siitä, onko vuokratyöntekijä ollut vuokrayrityksen palveluksessa.

Lisää työtodistuksesta

Päivitetty 15.04.2019

Jaa

facebook icon
twitter icon