Vuokratyöntekijältä perittävät palkkiot

Vuokratyöntekijältä ei saa periä välityspalkkiota eikä vuokratyöntekijää käyttävää yritystä voi kieltää palkkaamasta vuokratyöntekijää toimeksiannon päätyttyä. Se, joka perii kiellettyjä maksuja, voidaan tuomita työnvälitysrikoksesta sakkoihin tai vankeuteen enintään vuodeksi.

Sallittua on sen sijaan, että vuokratyöntekijän työnantaja perii käyttäjäyritykseltä rekrytointimaksun. Se on maksu, joka asiakassopimuksessa on sovittu käyttäjäyrityksen maksettavaksi siinä tapauksessa, että se palkkaa vuokratyöntekijän.

Rekrytointimaksun suuruus on yleensä 1–6 kuukauden palkka. Maksun pitää vuokratyödirektiivin mukaan olla kohtuullinen. Maksun kohtuullisuus on arvioitava tapauskohtaisesti. Jos epäilee maksun kohtuullisuutta, kannattaa ottaa yhteyttä omaan ammattiliittoon.

Korkea rekrytointimaksu estää työllistymistä.

Rikoslaki (1839/1889)
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/104/EY vuokratyöstä
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012)

Päivitetty 14.1.2015