Vuokratyöopas

Aihelista

Vuokratyöntekijän lomauttaminen ja irtisanominen taloudellisista ja tuotannollisista syistä

Vuokratyöntekijän lomauttamisessa ja työsopimuksen päättämisperusteissa noudatetaan samoja säännöksiä kuin muissakin työsuhteissa (työsopimuslain 5, 6 ja 7 luku).

Myös vuokratyössä pääsääntönä ovat vakituiset työsuhteet. Käyttäjäyrityksen toimeksiannon päättyminen ei näin ollen vaikuta vuokratyöntekijän työsuhteeseen ja työnantajan palkanmaksuvelvollisuuteen vaan ne jatkuvat käyttäjäyrityksen toimeksiannon päättymisestä huolimatta.

Käyttäjäyrityksen toimeksiannon päättyminen voi kuitenkin johtaa siihen, ettei vuokrayrityksellä ole enää työtä tarjolla. Tällöin työntekijä voidaan joko lomauttaa tai irtisanoa. Jos vuokrayrityksessä on säännöllisesti töissä yli 20 työntekijää, ennen irtisanomista on käytävä yhteistoimintaneuvottelut.

Asiakassopimuksen päättymisen vaikutusta vuokratyöntekijän työsuhteeseen arvioidaan tapauskohtaisesti. Arvioinnissa on otettava huomioon mm. se, että

  • vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen välisellä sopimuksella ei voi vähentää työntekijän pakottavaan lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia
  • vuokratyöntekijästä riippumaton työn tilapäinen estyminen ei ole peruste päättää määräaikaistakaan työsopimusta.

Käyttäjäyrityksellä ei ole oikeutta päättää vuokratyöntekijän työsopimusta, vaan sen voi tehdä vain työnantajana oleva vuokrayritys.

Vuokrayritys vastaa irtisanomisen ja lomauttamisen oikeellisuudesta.

Määräaikainen työsopimus päättyy määräajan päättyessä. Vuokratyöntekijän on kuitenkin aina syytä selvittää, onko määräaikaisen sopimuksen tekemiseen ollut perusteltu syy.

Katso yhteistoimintaneuvotteluista www.yhteistoimintaopas.fi

Päivitetty 15.4.2019

Päivitetty 15.04.2019

Jaa

facebook icon
twitter icon