Vuokratyöopas

Aihelista

Vuokratyöntekijän oikeus lisätyöhön

Vuokratyöntekijällä on oikeus lisätyöhön samalla tavalla kuin muillakin työntekijöillä. Oikeus lisätyöhön määräytyy työsopimuslain (55/2001) ja työhön sovellettavan työehtosopimuksen mukaan.

Vuokrayritys ei saa palkata uusia työntekijöitä ennen kuin se on selvittänyt jo aikaisemmin palkkaamiensa työntekijöiden halukkuuden lisätyöhön. Jos vuokrayritys laiminlyö velvollisuutensa lisätyön tarjoamisesta, vuokratyöntekijällä on oikeus vahingonkorvaukseen.

Päivitetty 15.4.2019

Päivitetty 15.04.2019

Jaa

facebook icon
twitter icon