Vuokratyöopas

Aihelista

Vuokratyöntekijän työaika

Vuokratyöntekijän työaika määräytyy työaikalain (872/2019) ja työhön sovellettavan työehtosopimuksen mukaan samalla tavalla kuin muillakin työntekijöillä. Työajasta sovitaan tarkemmin työsopimuksessa.

Vuokratyössä työn johto- ja valvontaoikeus on vuokratyöntekijää käyttävällä yrityksellä. Tämän vuoksi käyttäjäyritys vastaa työaikojen sijoittamisesta (myös matkustamisesta) ja ilmoittaa niistä työntekijälle.

Vuokratyöntekijälle on kerrottava, miten työtunnit ilmoitetaan vuokrayritykselle. Yleensä työntekijä ilmoittaa työtunnit omalle työnantajalleen erillisellä lomakkeella tai netin kautta viikoittain tai kahden viikon välein. Käytäntönä on, että käyttäjäyrityksen on hyväksyttävä työtunnit ennen työtunti-ilmoituksen toimittamista vuokrayritykseen.

Vuokratyöntekijän työajat on mahdollista sijoittaa vain tietyksi vuorokaudenajaksi, esimerkiksi illoiksi, ellei työsopimuksessa ole muuta sovittu tai työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta muuta johdu. Työntekijällä on tällöin oikeus työehtosopimuksessa mahdollisesti sovittuihin lisiin, kuten iltalisään tai yölisään.

Jos vuokratyöntekijän työhön sovellettavassa työehtosopimuksessa on työaikaa koskevia määräyksiä, niitä on noudatettava myös vuokratyöntekijän työsuhteessa.

Jos mikään työehtosopimus ei tule sovellettavaksi, vuokratyöntekijän taukoja, lepoaikoja ja työaikaa koskevien ehtojen on oltava vähintään samat kuin vastaavaa työtä tekevillä käyttäjäyrityksen omilla työntekijöillä. Näiden ehtojen tulee olla myös vähintään työaikalain säännösten mukaiset.

Päivitetty 13.05.2020

Jaa

facebook icon
twitter icon