Vuokratyöopas

Aihelista

Vuokratyöntekijän työsopimuksen päättäminen henkilöstä johtuvista syistä

Vuokrayrityksen oikeus irtisanoa ja purkaa vuokratyöntekijän työsopimus määräytyy samalla tavalla kuin muissakin työsuhteissa (työsopimuslain 6, 7 ja 8 luku).

Ennen irtisanomista työntekijälle on yleensä annettava varoitus.

Varoituksen tarkoituksena on antaa työntekijälle mahdollisuus korjata menettelynsä uhalla, että työsopimuksen vastaisen menettelyn toistuessa työsopimus voidaan päättää.

Vuokrayritys kuulee työntekijää ja antaa hänelle varoituksen.

Vuokrayritys myös vastaa varoituksen ja irtisanomisen oikeellisuudesta.

Päivitetty 15.4.2019

Päivitetty 15.04.2019

Jaa

facebook icon
twitter icon