Vuokratyöntekijän työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelun yhteistoiminta vuokrayrityksessä

Vuokrayrityksen on järjestettävä työsuojelun yhteistoiminta samalla tavalla kuin muidenkin työnantajien.

Vuokrayrityksessä on oltava työsuojelupäällikkö.

Työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua on valittava aina, kun yrityksessä on säännöllisesti töissä vähintään 10 työntekijää. Jos vuokrayrityksessä ei ole työsuojeluvaltuutettua ja vuokratyöntekijät haluavat valita sellaisen, kannattaa ennen valintaa ottaa yhteyttä omaan ammattiliitoon.

Vähintään 20 työntekijän työpaikalle on valittava työsuojelutoimikunta. Toimikunta valitaan työnantajan ja työntekijöiden edustajista.

Vuokratyöntekijä voi ongelmatilanteissa ottaa yhteyttä joko oman yrityksen tai käyttäjäyrityksen työsuojeluvaltuutettuun.Työsuojelun valvontalain 26 §:ssä on säädetty yhteistoiminnassa käsiteltävistä asioista. Työntekijää edustavalla työsuojeluvaltuutetulla on lain 27 §;n mukaan oikeus osallistua näiden asioiden käsittelyyn työntekijän pyynnöstä ja tarvittaessa muutoinkin. Sanamuotonsa mukaisesti lakia on näin olleen tulkittava siten, että vuokrayrityksen työsuojeluvaltuutetulla on oikeus osallistua asian käsittelyyn käyttäjäyrityksessä.

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006)
Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
Katso lisää työntekijöiden työterveydestä ja turvallisuudesta sekä työpaikalla työsuojeluyhteistoiminnassa käsiteltävistä asioista www.ttk.fi

Päivitetty 4.3.2015