Vuokratyöopas

Aihelista

Vuokratyöntekijän työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelun yhteistoiminta vuokrayrityksessä

Vuokrayrityksen on järjestettävä työsuojelun yhteistoiminta samalla tavalla kuin muidenkin työnantajien.

Työsuojelun valvonnasta ja työsuojelun yhteistoiminnasta annetun lain (44/2006), työsuojelun valvontalaki) mukaan yrityksessä on oltava työsuojelupäällikkö.

Työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua työpaikalla on valittava silloin, kun yrityksessä on säännöllisesti töissä vähintään 10 työntekijää.

Jos vuokrayrityksessä ei ole työsuojeluvaltuutettua ja vuokratyöntekijät haluavat valita sellaisen, kannattaa ennen valintaa ottaa yhteyttä omaan ammattiliitoon.

Vähintään 20 työntekijän työpaikalle on valittava työsuojelutoimikunta. Toimikunta valitaan työnantajan ja työntekijöiden edustajista.

Työsuojelun valvontalain sanamuodon mukaan vuokrayrityksen työsuojeluvaltuutettu edustaa vuokratyöntekijää myös käyttäjäyrityksessä. Vuokrayrityksen työsuojeluvaltuutetulla on näin ollen oikeus osallistua yhteistoiminta-asioiden käsittelyyn käyttäjäyrityksessä työntekijän pyynnöstä ja tarvittaessa muutoinkin. Käytännössä vuokratyöntekijä voi ongelmatilanteissa ottaa yhteyttä joko oman yrityksen tai käyttäjäyrityksen työsuojeluvaltuutettuun.

Katso lisää työntekijöiden työterveydestä ja turvallisuudesta sekä työpaikalla työsuojeluyhteistoiminnassa käsiteltävistä asioista www.ttk.fi

Päivitetty 18.05.2020

Jaa

facebook icon
twitter icon