Vuokratyöntekijän verotus

Vuokratyössä ansaittujen tulojen verotus määräytyy samalla tavalla kuin muissakin työsuhteissa.

Verotuksessa vuokratyöntekijän varsinaisena työpaikkana pidetään käyttäjäyritystä. Vuokratyöntekijälle ei näin ollen voi maksaa kodin ja käyttäjäyrityksen välisiä verottomia päivärahoja tai matkakustannuksia (KHO:2012:17).

Katso lisää vuokratyöntekijän päivärahojen ja matkakulujen verottamisesta.

Verohallinnon ohje ulkomaiset vuokratyöntekijät ja Suomen verotus

Päivitetty 15.4.2019