Vuokratyöopas

Aihelista

Ruokalapalvelut, työmatkakuljetukset, lomamökit ja muut edut, jotka eivät ole työsuhde-etuja

Käyttäjäyrityksen on tarjottava vuokratyöntekijälle mahdollisuus käyttää sellaisia muita kuin työsuhde-etuina pidettäviä palveluita ja järjestelyitä, joita se tarjoaa omille työntekijöilleen.

Järjestelyillä ja palveluilla tarkoitetaan käyttäjäyrityksen työntekijöilleen tarjoamia, lähinnä pysyvämpiä tai pidempiaikaisia järjestelyjä tai etuja, jotka eivät ole palkkaa. Tällaisia palveluja ovat työsopimuslain perustelujen mukaan (HE 104/2011) muun muassa ruokalapalvelut, kuljetusjärjestelyt sekä työterveyshuolto.

Jos käyttäjäyrityksellä on esimerkiksi oma ruokala, vuokratyöntekijällä on oltava oikeus käyttää ruokalaa. Käyttäjäyrityksen ei kuitenkaan tarvitse rahallisesti tukea halvempaa ruokailua. Myös harrastustilat ja lomamökit ovat tässä tarkoitettuja etuja. Nämä ja muut vastaavanlaiset palvelut on annettava vuokratyöntekijälle samoin ehdoin kuin omille työntekijöille.

Sama periaate koskee työterveyshuoltoa. Vuokratyöntekijällä on oikeus käyttää käyttäjäyrityksen työterveyshuoltoa. Vuokratyöntekijä joutuu kuitenkin maksamaan käyttämistään palveluista palveluntarjoajan määräämän hinnan.

Vuokratyöntekijän erilainen kohtelu on mahdollista ainoastaan objektiivisista syistä. Perustellut syyt voivat työsopimuslain 2 luvun 2 §:n mukaan perustua työntekijän tehtäviin ja asemaan. Jokainen tilanne on arvioitava erikseen. Hyväksyttävä syy ei kuitenkaan ole se, että kyse on vuokratyöntekijästä.

Päivitetty 15.4.2019

Päivitetty 15.04.2019

Jaa

facebook icon
twitter icon