Vuokratyöopas

Aihelista

Työehtojen määräytyminen silloin, kun mikään työehtosopimus ei tule noudatettavaksi

Jos mikään työehtosopimus ei tule sovellettavaksi, vuokratyöhön on sovellettava vähintään käyttäjäyritystä sitovaa muuta normistoa. Noudattamisvelvollisuus koskee kuitenkin vain työaikaa, ylitöitä, taukoja, lepoaikoja, yötyötä, lomia ja yleisiä vapaapäiviä sekä palkkaa. Näiden ehtojen on oltava vähintään samat kuin vastaavaa työtä tekevillä käyttäjäyrityksen omilla työntekijöillä. Palkan on oltava tavanomainen ja kohtuullinen. Tavanomaisuus ja kohtuullisuus ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Käyttäjäyritystä sitovia ja yleisesti sovellettavia sääntöjä voivat työsopimuslain perustelujen mukaan (HE 104/2011 vp.) olla esimerkiksi yritystä sitovat yrityskohtaiset palkkausjärjestelmät tai yrityksessä yleisesti sovellettava vakiintunut käytäntö . Oleellista on, että kyse on yritystä sitovasta ja myös yleisesti sovellettavasta järjestelmästä. Lisäksi on noudatettava vuokratyöntekijän kanssa tehtyä työsopimusta.

Muut kuin edellä luetellut työehdot voivat poiketa käyttäjäyrityksen omien työntekijöiden ehdoista.

Päivitetty 15.4.2019

Päivitetty 15.04.2019

Jaa

facebook icon
twitter icon