Vuokratyöopas

Aihelista

Työsuhteen ehtojen määräytyminen vuokratyöntekijää käyttävän yrityksen työehtosopimuksen mukaan

Vuokratyöntekijän palkka ja muut vähimmäisedut määräytyvät yleensä käyttäjäyrityksen työehtosopimuksen mukaan.

Tämä tarkoittaa sitä, että vuokratyöntekijän työaika, ylityölisät, palkka, tauot, erilaiset palkan lisät, työajan lyhennykset (”pekkaset”), palkalliset sairauslomat ja vapaapäivät sekä muut työehtosopimukseen perustuvat työehdot määräytyvät saman työehtosopimuksen mukaan kuin käyttäjäyrityksen omien työntekijöiden työehdot. Jos esimerkiksi työehtosopimuksen mukainen palkka perustuu työn vaativuuden arviointiin, vuokrayrityksen on arvioitava vuokratyöntekijän palkka kyseisen järjestelmän mukaisesti.

Vuokratyöntekijän oman työnantajan on selvitettävä paitsi käyttäjäyrityksen työehtosopimuksen sisältö myös mahdolliset työehtosopimuksen perusteella tehdyt paikalliset sopimukset. Vuokratyöntekijän työnantajan on noudatettava myös niitä (esimerkiksi TT 2009–118). Jos työehtosopimukseen perustuva paikallinen sopimus heikentää vuokratyöntekijän etuja, työnantajalla ei ole velvollisuutta noudattaa sopimusta. Vuokratyöntekijän kanssa tehtyä työsopimusta on kuitenkin aina noudatettava.

Käyttäjäyrityksessä tehtyjen työehtosopimukseen perustuvien paikallisten sopimusten noudattamisvelvollisuus voi aiheuttaa joissakin tilanteissa ongelmia. Esimerkiksi paikallisia palkkaeriä jaettaessa vuokratyöntekijän työnantajan on ratkaistava kysymys siitä, miten palkkaerä jaetaan. Tätä asiaa on käsitelty työmarkkinajärjestöjen yhteisessä muistiossa (SAK, STTK, AKAVA, EK, KT ja HPL: Vuokratyö ja paikalliset sopimukset. Muistio 12.1.2009).

Vuokrayrityksellä on oikeus maksaa työntekijälleen parempaa palkkaa kuin mitä käyttäjäyrityksen työehtosopimus edellyttää tai antaa työntekijälleen muutoin parempia etuja (esimerkiksi puhelinetu ja työterveyshuolto). Työehtojen on kuitenkin aina täytettävä käyttäjäyrityksen työehtosopimuksen vähimmäisehdot sekä tietysti vuokratyöntekijän oman työsopimuksen ehdot. Esimerkiksi työajan lyhennykset on maksettava työehtosopimuksen mukaisesti. Niitä ei saa maksaa jokaisen palkanmaksun yhteydessä, jos työehtosopimuksessa ei tätä sallita.

Päivitetty 15.4.2019

Päivitetty 15.04.2019

Jaa

facebook icon
twitter icon