Vuokratyöopas

Aihelista

Työsuhteen ehtojen määräytyminen vuokratyöntekijän oman työnantajan työehtosopimuksen mukaan

Työsuhteen ehdot määräytyvät työnantajan oman työehtosopimuksen mukaan, jos vuokrayritys on sidottu johonkin työehtosopimukseen. Työehtosopimus voi olla joko normaalisitova tai yleissitova.

Normaalisitova työehtosopimus sitoo vain sopimuksen tehneen työnantajaliiton jäseniä. Yleissitova työehtosopimus sitoo myös työnantajaliittoon kuulumattomia työnantajia.

Vuokrausalalla yleissitovia työehtosopimuksia on tällä hetkellä kaksi:

Yleissitovia työehtosopimuksia ovat:

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimusta noudatetaan silloin, kun vuokratyöntekijä on käyttäjäyrityksessä taloushallinto-, tietojenkäsittely- ja toimistotehtävissä. Jos vuokratyöntekijä ei tee edellä mainittuja tehtäviä, työehtosopimusta ei noudateta. Tällöin noudatetaan käyttäjäyrityksen työehtosopimusta tai käyttäjäyritystä sitovia ja siellä yleisesti sovellettavia sopimuksia tai käytäntöjä.

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimusta noudatetaan myös vuokrayrityksen omassa toimistossa työskentelevään henkilöstön.

Vuokratyössä noudatetaan henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksen sijasta Ammattiliitto Pron ICT-alan toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta, kun kyse on operaattorityöstä ja siihen liittyvästä alihankinnasta https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/tyoehto/2013/4862.

Vuokrayritys ja vuokratyöntekijä voivat myös nimenomaisesti sopia, että työsuhteessa noudatetaan käyttäjäyrityksen työehtosopimusta. Käyttäjäyrityksen työehtosopimuksen noudattaminen on työntekijälle edullisempaa yleensä siinä tapauksessa, että työntekijä saisi parempaa palkkaa, jos työsuhteessa sovellettaisiin henkilöstöpalveluyrityksen työehtosopimuksen sijasta käyttäjäyrityksen työehtosopimusta.

Normaalisitovia työehtosopimuksia vuokratyöalalle on solmittu muutamia. Esimerkiksi Suomen Journalistiliitto ry on tehnyt yhdessä Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry:n kanssa vuokratyötä koskevan sopimuksen, joka koskee Mediarinki Oy:n töitä. Myös Seure henkilöstöpalvelut Oy on tehnyt vuokrattavia työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen.

Silloin, kun vuokratyöntekijän työhön sovelletaan vuokrayrityksen omaa työehtosopimusta, työehdot määräytyvät ainoastaan kyseisen sopimuksen mukaan. Tällöin vuokratyöntekijän ja käyttäjäyrityksen omien työntekijöiden työsuhteen ehdot ovat usein erilaiset. Esimerkiksi palkka tai palkan lisät voivat olla pienemmät kuin samaa työtä tekevän käyttäjäyrityksen omilla työntekijöillä. Myös muut työehtosopimukseen perustuvat työsuhteen ehdot voivat olla erilaiset. On mahdollista, että osa tai kaikki työehdot ovat vuokratyöntekijällä huonommat kuin käyttäjäyrityksen omilla työntekijöillä.

Päivitetty 13.05.2020

Jaa

facebook icon
twitter icon