Vuokratyöopas

Aihelista

Vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen välinen asiakassopimus

Vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen välillä on yleensä kirjallinen asiakassopimus.

Asiakassopimuksessa on sovittu muun muassa

  • vuokratyöntekijän työtehtävistä
  • työntekopaikasta
  • vuokratyöntekijältä vaadittavista tiedoista ja taidoista
  • käyttäjäyrityksen vuokrayritykselle maksettavan palkkion suuruudesta ja
  • yhteyshenkilöstä, johon toinen sopimusosapuoli voi ottaa yhteyttä.

Sopimuksen liitteenä voivat olla henkilöstövuokrausta koskevat yleiset sopimusehdot sekä henkilöstöpalvelualan rekrytointia koskevat yleiset sopimusehdot

Sopimuksessa voi olla sovittu myös rekrytointimaksusta. Rekrytointimaksulla tarkoitetaan palkkiota, jonka käyttäjäyritys joutuu maksamaan vuokratyöntekijän työnantajalle siinä tapauksessa, että vuokratyöntekijä siirtyy käyttäjäyrityksen palvelukseen.

Asiakassopimuksella on yleensä vaikutusta vuokratyöntekijän asemaan. Esimerkiksi se, mitä on sovittu käyttäjäyrityksen vuokrayritykselle maksamasta palkkiosta, vaikuttaa vuokratyöntekijän palkan suuruuteen. Vuokratyöntekijällä, luottamusmiehellä tai muulla henkilöstön edustajalla ei kuitenkaan ole oikeutta saada asiakassopimusta nähtäväkseen tai saada siitä tietoja.

Asiakassopimuksella ei voi vähentää vuokratyöntekijän oikeuksia. Vuokratyöntekijällä on aina oikeus saada lain ja työehtosopimuksen mukainen palkka riippumatta siitä, mitä asiakassopimuksessa on sovittu. Vuokratyöntekijän työnantaja ei voi vedota siihen, että asiakassopimuksessa sovittu työn hinta tai palkkio alittaa laissa tai työehtosopimuksessa sovitun vähimmäistason.

Päivitetty 25.4.2019

Päivitetty 25.04.2019

Jaa

facebook icon
twitter icon