Vuokrayritysten auktorisointi

Henkilöstövuokrausalalla toimii monenlaisia yrityksiä, valitettavasti myös sellaisia, jotka täyttävät työnantajavelvoitteensa huonosti. Alan maineen kohentamiseksi Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry on ryhtynyt auktorisoimaan jäsenyrityksiään.

Auktorisointi tarkoittaa sitä, että yritys on sitoutunut noudattamaan muun muassa työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimusta. Yritys on myös työnantajaliiton jäsen ja saanut auktorisointikoulutusta.

Auktorisoinnin yhteydessä tarkistetaan muun muassa, että yrityksen verot ja eläkemaksut on maksettu, että tilinpäätös on laadittu asianmukaisesti ja ettei yrityksen johtotehtävissä ole liiketoimintakiellossa olevia henkilöitä.

Auktorisointi on määräaikainen. Määräajan päätyttyä auktorisointia on haettava uudestaan.

Auktorisoitujen yritysten toimintaa valvoo Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry:n toimintatapaneuvosto. Auktorisoidun yrityksen lain tai sopimuksen vastaisesta toiminnasta kannattaa valittaa toimintatapaneuvostoon. Neuvosto voi antaa yritykselle varoituksen tai yritykseltä voidaan poistaa auktorisointi.

Katso lisää auktorisoinnista ja auktorisoiduista yrityksistä.

Päivitetty 15.4.2019