Vuokrayritysten auktorisointi

Henkilöstövuokrausalalla toimii monenlaisia yrityksiä, valitettavasti myös sellaisia, jotka täyttävät työnantajavelvoitteitaan huonosti. Alan maineen kohentamiseksi Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry on vuoden 2010 alusta ryhtynyt auktorisoimaan jäsenyrityksiään.

Auktorisointi tarkoittaa sitä, että yritys on sitoutunut noudattamaan elinkeino- ja työlainsäädäntöä sekä alan yhteisiä sopimusehtoja. Lisäksi edellytetään, että yritys on työnantajaliiton jäsen ja saanut auktorisointikoulutusta.

Auktorisoinnin yhteydessä tarkistetaan muun muassa, että yrityksen verot ja eläkemaksut on maksettu, että tilinpäätös on laadittu asianmukaisesti ja ettei yrityksen johtotehtävissä ole liiketoimintakiellossa olevia henkilöitä.

Auktorisointi on määräaikainen. Tämän jälkeen auktorisointia on haettava uudestaan.

Auktorisoidun yrityksen lain tai sopimuksen vastaisesta toiminnasta kannattaa valittaa auktorisointilautakuntaan (auktorisointi@reilujavuokratoita.fi). Lautakunta voi antaa yritykselle varoituksen tai yritykseltä voidaan poistaa auktorisointi.

Katso lisää auktorisoinnista ja auktorisoiduista yrityksistä http://www.reilujavuokratoita.fi/reiluja_vuokratoita/fi/auktorisointi/auktorisointi.php

Alan yleiset sopimusehdot http://www.reilujavuokratoita.fi/reiluja_vuokratoita/fi/liitetiedostot/YSE-ehdot-28012014_FINAL.pdf

Päivitetty 25.6.2015