Vuosiloma, lomakorvaus ja lomaraha/lomaltapaluuraha

Vuokratyöntekijällä on oikeus palkalliseen vuosilomaan ja lomakorvaukseen samalla tavalla kuin muillakin työntekijöillä. Myös oikeus lomarahaan/lomaltapaluurahaan määräytyy samalla tavalla kuin muissakin työsuhteissa.

Käytännössä käyttäjäyrityksen työntekijöiden omat vuosilomat vaikuttavat siihen, milloin vuokratyöntekijä saa pitää lomansa. Vuokrayritys vastaa kuitenkin työnantajana siitä, että työntekijä saa ja myös pitää vuosilomansa vuosilomalaissa säädettynä aikana. Vuosilomaa antaessaan vuokrayrityksen on noudatettava vuosilomalakia ja työhön sovellettavaa työehtosopimusta.

Lomaa ei saa työsuhteen kestäessä korvata rahalla esimerkiksi siten, että loma maksetaan lomakorvauksena jokaisen palkanmaksun yhteydessä.

Vuokratyöntekijän oma työnantaja vastaa lomapalkan ja lomakorvauksen sekä lomarahan maksamisesta.

Vuosilomalaki (162/2005)
Katso vuosiloman määräytymisestä www.vuosilomaopas.fi.