Vuokratyöopas

Aihelista

Vuosiloma, lomakorvaus ja lomaraha/lomaltapaluuraha

Vuokratyöntekijällä on oikeus palkalliseen vuosilomaan ja lomakorvaukseen samalla tavalla kuin muillakin työntekijöillä. Myös oikeus lomarahaan/lomaltapaluurahaan määräytyy samalla tavalla kuin muissakin työsuhteissa vuosilomalain (162/2005) ja työhön sovellettavan työehtosopimuksen mukaan.

Käytännössä käyttäjäyrityksen työntekijöiden omat vuosilomat vaikuttavat siihen, milloin vuokratyöntekijä saa pitää lomansa. Vuokrayritys vastaa kuitenkin työnantajana siitä, että työntekijä saa ja myös pitää vuosilomansa vuosilomalaissa säädettynä aikana. Vuosilomaa antaessaan vuokrayrityksen on noudatettava vuosilomalakia ja työhön sovellettavaa työehtosopimusta.

Lomaa ei saa työsuhteen kestäessä korvata rahalla esimerkiksi siten, että loma maksetaan lomakorvauksena jokaisen palkanmaksun yhteydessä.

Vuokratyöntekijän oma työnantaja vastaa lomapalkan ja lomakorvauksen sekälomarahan/lomaltapaluurahan maksamisesta.

Katso vuosiloman määräytymisestä www.vuosilomaopas.fi.

Päivitetty 15.4.2019

Päivitetty 15.04.2019

Jaa

facebook icon
twitter icon